Όλα τα προϊόντα Aqua Dragons πληρούν τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των παιχνιδιών, την ζώων, αλλά και τις υγειονομικές και κτηνιατρικές απαιτήσεις  για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία και τη Μέση Ανατολή και κατασκευάζονται στο ICTI ή σε ισοδύναμα ελεγχόμενα εργοστάσια.

 

AQIS small ce logo compact cpsia compliant thumb gulfmarklogoPNG small ICTI logo compact